Standardy
Standardy

Standardy

     Bytový dům je navržen v energetickém standardu B – stavba velmi úsporná. Základy domu jsou monolitické pasy a železobetonové patky. Svislé obvodové zdivo je z voštinových cihel, které má hodnotu součinitele prostupu tepla „U“ lepší než tepelně-technickou normou doporučenou! Zároveň je splněna hlukovým výpočtem předepsaná hodnota zvukové neprůzvučnosti obvodového pláště. Byty do ulice jsou větrány automatickou vzduchotechnickou mřížkou, která zajistí hygienickým předpisem požadovanou výměnu vzduchu v obytné místnosti při splnění požadavku na zvukovou neprůzvučnost.

     Vnitřní mezibytové a chodbové zdivo je navrženo z cihel se zvýšenou zvukovou neprůzvučností. Příčkové zdivo je z voštinových příčkovek tl. 130 mm. Stropní konstrukce jsou železobetonové monolitické křížem vyztužené desky, které bezpečně splňují požadavek na zvukovou neprůzvučnost mezi byty. Navržená kročejová izolace stropů zase zaručuje požadovaný útlum kročejového hluku. Schodiště je železobetonové monolitické a v jeho centru – zrcadle je navržen osobní výtah o nosnosti 630 kg v bezbariérovém provedení. Střešní krytina je z měkčeného PVC, terasy mají jako nášlapnou vrstvu navrženy betonové dlaždice do rektifikovatelných terčů. Mezibytové paravany, které zamezují vizuálnímu kontaktu mezi terasami bytů, stejně jako oplocení v hranici pozemku na terase ve 2NP je z probarvených Cetris desek. Výplně fasádních otvorů jsou navrženy z plastových profilů zasklených trojskly. Barva fasádních výplní – oken a dveří – je antracitově šedá.

     Vlastní byty jsou navrženy ve standardu obdobných projektů. Vstupní dveře do bytu jsou protipožární bezpečnostní třídy 3. Nášlapné vrstvy podlah jsou navrženy z plovoucích lamel (výběr ze tří textur/barev), v koupelně, WC a kolem kuchyňské linky z keramické dlažby (výběr ze 3 odstínů). Obklady v soc. zařízeních jsou bělninové formátu 250 x 330 mm (výběr ze tří odstínů) .Vnitřní dveřní křídla jsou plná z fólie CPL do obložkové zárubně ve stejném materiálovém a barevném provedení (výběr ze dvou barevných odstínů).

Byty jsou vytápěny centrálně dvojicí plynových kondenzačních kotlů umístěných v technické místnosti v 1NP. Ty rovněž zajišťují přípravu teplé vody. Předávání tepla v bytech je navrženo prostřednictvím deskových radiátorů. Měření a regulace jednotlivých bytů bude pomocí kalorimetrů umístěných v šachtě na chodbě. Každý byt je osazen prostorovým termostatem, který uzavírá termopohon před měřičem tepla do bytu. Tímto řešením bude mít klient možnost řídit si spotřebu tepla v bytě dle svých individuálních časových a teplotních požadavků. Spotřeba studené a teplé vody bude měřena v každém bytě samostatně. Vaření je uvažováno na elektrické sklokeramické nebo indukční desce. Tomu odpovídá dostatečné jištění v bytovém rozváděči. Kuchyň není součástí dodávky stavby, bude však provedena potřebná stavební a technická příprava pro její instalaci. Vybavení koupelen a WC je navrženo zařizovacími předměty tuzemské výroby v bílé barvě. Klozet je navržen konzolový závěsný, vana či sprchová vanička plastová. Baterie jsou pákové chromované.

Byty budou kompletně dokončeny tak, aby byly kolaudovatelné a po instalaci kuchyňské linky (dodávka klienta) schopné okamžitého užívání.

Poznámka: Klient/zájemce o byt má možnost po dohodě s prodejcem prostřednictvím projektanta požádat o úpravy bytu. Jak co do dispozice (pokud to bude typologicky a technicky možné), tak standardu vybavení (podlahová krytina, materiál a barva vnitřních dveří, typ dlažby a obkladu, zařizovací předměty, apod.) či dovybavení bytu (exteriérové žaluzie, markýza na terasu apod.). Tato možnost je časově limitována harmonogramem stavebních prací tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a splněny plánované termíny dokončení stavby.

 

 

VYTÁPĚNÍ, VAŘENÍ

VYTÁPĚNÍ, VAŘENÍ

Teplo a teplá voda do bytů je řešena centrálně pro celý BD. Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu teplé vody je dvojice kondenzačních kotlů umístěných v technické místnosti v 1NP BD. Každý byt bude mít samostatný vývod opatřený kalorimetrem na patrovém rozdělovači / sběrači, pro možnosti měření spotřeby tepla jednotlivých bytů. Regulace teploty v bytě je navržena prostorovým termostatem. Vaření je uvažováno elektrické na sklokeramické nebo indukční varné desce.

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ

Okna, francouzská okna a prosklené stěny a jsou navrženy z plastových profilů a zasklená trojsklem. Vstupní dveře a dveře v zádveří domu jsou navrženy z důvodu mechanické odolnosti z hliníkových profilů zasklených dvojskly v bezpečnostní úpravě proti pořezání střepem. Obytné místnosti bytů situované do ulice budou mít v obvodové stěně instalovány automaticky otevíratelné vzduchotechnické mřížky zajišťující výměnu vzduchu, přitom nesnižující zvukovou neprůzvučnost obvodové zdi.

BYTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE

BYTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE

Dveře do bytových jednotek jsou navrženy plné, s předepsanou požární odolností. Z hlediska bezpečnosti proti vniknutí jsou již v základu/standardu navrženy dveřní křídla a zárubně v bezpečností třídě 3. Dveřní křídlo je opatřené kukátkem.

BYTOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE

BYTOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE

Vnitřní interiérové dveře v bytech jsou navrženy hladké plné do obložkové zárubně. Materiálové provedení je z CPL, kování je navrženo odstínu broušená nerez.

TERASY, LODŽIE

TERASY, LODŽIE

Venkovní terasy a lodžie bytů jsou z betonové terasové dlažby s protiskluznou úpravou uložené do rektifikovatelných terčů. Plocha teras a lodžie je tak vodorovná. Voda odtéká spárami mezi dlažbou na hydroizolaci z měkčeného PVC a odtud do žlabů odvodněných do dešťové kanalizace.

OBVODOVÉ A VNITŘNÍ ZDIVO

OBVODOVÉ A VNITŘNÍ ZDIVO

Fasádní zdivo je navrženo z voštinových cihel, jejichž dutiny jsou vyplněny stabilizovaným hydrofobizovaným polystyrenem. Jedná se o nadstandardní řešení z hlediska tepelně technického. Cihly rovněž vyhovují požadované vyšší zvukové neprůzvučnosti důležité především v obvodové stěně do ulice. Vnitřní mezibytové a chodbové zdivo je navrženo z cihel se zvýšenou zvukovou neprůzvučností (AKU), aby byly bezpečně splněny předepsané hygienické hodnoty. Vnitřní nenosné dělící příčky jsou navrženy z voštinových cihel výrobní tl. 130 mm.

VÝTAH

VÝTAH

V bytovém domě je navržen osobní lanový výtah o nosnosti 630 kg pro 8 osob v bezbariérovém provedení (sklopné sedátko, prvky pro nevidomé apod.). Vnitřní rozměr kabiny je 1,1 x 1,4 m. světlost dveřního otvoru 0,9 m, takže i stěhování nábytku do patra by nemělo činit větší problém :).