Financování
Financování

Financování

Způsob koupě bytu klientem je formou splátkového kalendáře na základě prostavěnosti:

Zálohové platby jsou připraveny tak, aby klienti mohli využít financování pomocí hypotečních úvěrů. Budoucí kupující se zavazuje zálohové platby uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet budoucího prodávajícího uvedený ve Smlouvě o smlouvě budoucí.

  • Zálohovou platbu ve výši 10% celkové ceny předmětu převodu uhradí budoucí kupující na základě Smlouvy o realitních službách a rezervační záloze ve prospěch zprostředkovatele obchodu – společnosti HiREAL s.r.o., IČO: 06766188, sídlem Dobrovského 1238/7, Královo Pole, 612 00 Brno, přičemž tato byla okamžikem uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí započtena na zálohu na kupní cenu za předmět převodu.
  • Zálohovou platbu ve výši 10% celkové ceny předmětu převodu se budoucí kupující uhradí budoucímu prodávajícímu nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na bankovní účet budoucího prodávajícího.
  • Zálohovou platbu ve výši 25% celkové ceny předmětu převodu se budoucí kupující zavazuje uhradit budoucímu prodávajícímu po zápisu rozestavěné jednotky (Bytu) do katastru nemovitostí na bankovní účet budoucího prodávajícího. Splatnost této zálohy je do 30 dnů od obdržení výzvy budoucího prodávajícího. K financování této zálohy již lze využít hypoteční úvěr.
  • Zálohovou platbu ve výši 25% celkové ceny předmětu převodu se budoucí kupující zavazuje uhradit budoucímu prodávajícímu po dokončení omítek v Bytu na bankovní účet budoucího prodávajícího. Splatnost této zálohy je do 30 dnů od obdržení výzvy budoucího prodávajícího.
  • Platbu = doplatek ve výši 30% celkové ceny předmětu převodu a případné další částky, s jejichž zaplacením je budoucí kupující v prodlení, se budoucí kupující zavazuje uhradit budoucímu prodávajícímu po vydání kolaudačního souhlasu k Bytu a podání návrhu na zápis dokončené jednotky (Bytu) do katastru nemovitostí, na bankovní účet budoucího prodávajícího. Splatnost této zálohy je do 30 dnů od obdržení výzvy budoucího prodávajícího.

Poznámka: Uvedené ceny jsou konečné, obsahují DPH v zákonné výši, provizi realitní kanceláři a právní služby. Cena se může snížit v případě progresivního způsobu splácení.

Případné klientské změny budou účtovány za režijní náklady.

S financováním koupě bytu Vám poradí náš externí spolupracovník pan Mgr. Jan Lačňák, MBA, LAČŇÁK FINANCE s.r.o., Hodonín, Štefánikova 4457/37

mobil: +420 602 793 877